מדיניות פרטיות - בודי בלאנסר פרו

חברת בודי בלאנסר פרו בע"מ, ח.פ. 515637106 (או בשמה הלועזי: Body Balancer Pro ltd) (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיותך כמשתמש באתר האינטרנט ובמערכת "BodyBalancerPro" (להלן "המערכת") ובהתאם עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור ולהגן על המידע שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור והמתואר במדיניות הפרטיות להלן מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות לצד תנאי השימוש המופיעים באתר.

המערכת שומרת מידע על המשתמשים בה ועל אופן השימוש בה, הן בשרתי המערכת וכן באמצעות Cookies. מטרת השימוש במידע הנשמר היא לספק את השירות לשמו התקבלו הפרטים הנ"ל, לשפר את השירות במערכת, את חווית השימוש ואת השירות למשתמש, וכן כדי להציע שירותים נוספים. פרטים אישיים של המשתמש לא ייסחרו על ידנו ולא יועברו לצד שלישי, אלא לשם מימוש המהות לשמה הם נמסרו (למשל, העברת פרטי האשראי למטרות סליקה). הינך מצהיר בזאת כי פרטיך האישיים נמסרו למערכת מרצונך החופשי ובהסכמתך.

החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי שלך הדרושים למתן השירותים, כאשר על החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.

יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

במערכת קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אך אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, לפעולות, פרסומים או לשירותים הזמינים באתרים אלו. אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם. אין בהכללת קישורים אלו במערכת משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש שתעשה בקישור מסוג זה וכל הסתמכות עליו הינה באחריותך בלבד.

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף לגביך ומוחזק על ידי החברה בהתאם להסכם זה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה.

פרטיות המשתמשים חשובה לנו ואנחנו גם ממש שונאים ספאם!

כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביה ו/או למאגר המידע שלה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיותך. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים או לאבטח את מחשבי החברה ו/או המערכת ו/או מאגר המידע שלה באופן מוחלט מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע המאוחסן בהם. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ולרבות בקשר עם שרתים המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים בארץ ובחו"ל ובתנאי שקיימה את התחייבויותיה כאמור במסמך זה ובהתאם לכל דין. החברה ממליצה לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, שימוש בדפדפן מאובטח ועוד.

סמכות שיפוט והדין החל

מדיניות פרטיות זו וכל עניין הנובע ממנה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור ו/או הנובע משימוש באתר ו/או במערכת ו/או הקשור למדיניות פרטיות